Inspektion av solceller med drönare

Just nu driver vi ett EU-projekt. Vi tar fram en tjänst som gör det möjligt att inspektera solceller med drönare.

Vår drönare har en integrerad värmekamera som kan indikera fel på solpaneler eller installation.
Projektledare Sissel Danielsson har jobbat hos Delab Glava AB tidigare med att installera solceller: Med drönarprojektet har hon jobbat seden mitten av augusti 2019.

Solelmässan i Uppsala Delab Glava Finns Representerade

Solelmässan i Uppsala Delab Glava Finns Representerade
29 oktober kl 9.00 – 17.00 på Uppsala konsert & kongress

Om du är på Solelmässan i Uppsala i år, hoppas Glava Energy Center att få se dig i sin monter som delas tillsammans med Delab Glava.
Passa gärna på att lyssna på verksamhetsledare Magnus Nilssons föredrag i C-hallen under dagen.
OBS! Sista anmälningsdag för besökare är den 13 oktober: http://www.solelmassan.se

Solenergi ökar kraftigt i Värmland

Under 2018 installerades nästan 800 nya solcellsanläggningar i Värmland. Samma år ökade solcellskapaciteten i länet med 93 procent jämfört med föregående år.

Enligt en ranking av Sveriges kommuner som branschorganisationen Svensk Solenergi har gjort, ligger Arvika i topp i Värmland med högst solcellseffekt per invånare. Eda kommun hamnar sist.

Johan Lindahl, talesperson för Svensk Solenergi, menar att intresset för att installera solceller i Sverige ökar.

– De vanligaste skälen är att långsiktigt sänka sina energikostnader samt en vilja att bidra till förnybar elproduktion i Sverige för att tackla klimatförändringar, säger han i ett pressmeddelande.

Vattenfalls solindex för 2018 visar att potentialen för solenergi i Sverige ökade med 13 procent under förra sommaren. Av de värmländska kommunerna har Karlstad bäst förutsättningar, följt av Arvika kommun.

Se mer

Svenska Solcellstoppen kommun för kommun

Heby kommun kommer på första plats i solcellstoppen i Svensk Solenergis rankning av landets kommuner. Därefter kommer Simrishamn, Orust, Ödeshög och Varberg. Dessa kommuner har över 130 W installerad effekt per invånare, medan rikssnittet numera ligger på 40,3 W per person.

Intresset för att installera solceller fortsätter öka i Sverige. De vanligaste skälen är att långsiktigt sänka sina energikostnader och en vilja att bidra till förnybar elproduktion i Sverige för att tackla klimatförändringar, säger Johan Lindahl, talesperson för branschorganisationen Svensk Solenergi.

Listan över kommuner som får mest el från solceller per invånare toppades vid årsskiftet av Heby med 205 W per invånare. Heby är den enda kommun som passerat 200 W-gränsen. På plats två till fyra kom Simrishamn (164 W), Orust (147 W), Ödeshög (145 W) och Varberg (138 W). I hela Sverige ökade solcellskapaciteten under 2018 med 78 procent och vid årsskiftet fanns det drygt 25 500 solcellsanläggningar i Sverige, en ökning med 10 200 anläggningar jämfört med 2017.

När det gäller den totala installerade effekten toppas listan av Göteborg (14,7 MW), följt av Stockholm (12,8 MW), Uppsala (11,4 MW), Linköping (11,3 MW) och Varberg (8,7 MW).

För att öka solelens andel av Sveriges energimix är det viktigt att lagstiftningen förenklas ytterligare. Vi ser gärna att det energi-ROT-avdrag, som föreslagits i både utredningar och från politiskt håll, ersätter dagens solcellsstöd så snart som möjligt, säger Johan Lindahl.

Priserna på solceller har minskat kraftigt de senaste åren.
Genomsnittskostnaden för att installera ett eget solcellssystem på taket har sjunkit med 75 procent mellan 2010 och 2018. En solcellsanläggning på 1 000 W (en kilowatt) tar upp en yta på ungefär sju kvadratmeter och producerar i Sverige ungefär 900–1 000 kilowattimmar per år, om den är bra placerad.

I ett framtida scenario med hundra procent förnybar elproduktion är det rimligt att solelen står för upp till tio procent av elanvändningen enligt Energimyndigheten. För att nå dit krävs det ungefär 40 gånger mer solceller i Sverige än vad vi har i dag.

– Det motsvarar ungefär 13 000 fotbollsplaner med solceller, vilket inte alls är orimligt. Om det sätts upp solceller på alla tak i Sverige med god solinstrålning skulle de kunna producera 60 TWh per år, vilket motsvarar cirka 45 procent av Sveriges årliga elanvändning. Det finns en stor outnyttjad potential för elproduktion i vår bebyggda miljö säger Johan Lindahl.

Solcellstoppen baseras på siffror från SCB med kompletterande underlag från elcertifikatsystemet för de kommuner som sekretessbelagts.

PDF hela kommunlistan

Solcellsstöd är du berättigad till det

De som står längst fram i kön för solcellsstöd får pengar nu

Energimyndigheten har nu fördelat cirka 200 miljoner kronor för solcellsstödet till länsstyrelserna. Dessa medel kommer att gå direkt till att besluta om de ansökningar som ligger längst fram i kön.

I början av maj ändrade regeringen förordningen om solcellstödet. Ändringen innebär att stödnivån sänks till 20 procent från och med den 8 maj 2019, vilket även gäller alla ansökningar i kö. Energimyndigheten fördelar medel varannan månad för att få en jämn geografisk spridning över landet och vi kommer att fortsätta med det så länge de pengar som riksdagen beslutat om räcker. För närvarande återstår cirka 200 miljoner att fördela under 2019. I vårändringspropositionen föreslår regeringen att ytterligare 300 miljoner ska läggas på solcellsstödet, vilket riksdagen tar ställning till i juni.

– Det är roligt att så många vill skaffa solceller. Tyvärr har den senaste perioden varit osäker för sökande runt om i landet som fått vänta länge på besked om sin ansökan av solcellsstödet. Den nya stödnivån på 20 procent gör att stödet kan räcka till fler. Det kommer dock att vara fortsatt lång kötid för de som ansöker om stödet i år, säger Christopher Frisk, handläggare på Energimyndigheten.

Ett alternativ till investeringsstödet, som privatpersoner kan använda, är rot-avdraget som i dag motsvarar 9 procent av totalkostnaden för installation av en solcellsanläggning. Avdraget görs direkt, det blir alltså inte någon väntetid på att få pengar som för solcellsstödet.
Solelkalkylen ger information om återbetalningstid

Det går att räkna ut återbetalningstiden och kostnaden för sin egenproducerade el på solcellsinstallationen. Energimyndigheten lanserade nyligen solelkalkylen som finns på Solelportalen. Solelkalkylen visar hur återbetalningstiden och elproduktionskostnaden påverkas av elpris, ersättning från nätägare, skattereduktion på den el du matar ut på nätet med mera.

Värmland intar första plats av nätanslutna solcellsanläggningar

Flest solceller i Värmland

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar har ökat med drygt 66 procent mellan 2017 och 2018 visar ny statistik från Energimyndigheten. Och Värmland intar första plats med en ökning på hela 85 procent!

I Sverige installerades nästan 10 200 nätanslutna solcellsanläggningar under 2018. Totala antalet anläggningar uppgår till nästan 25 500, vilket är en ökning med drygt 66 procent jämfört med 2017, skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Störst ökning i Värmland

De installerade solcellsanläggningarna är inte jämnt fördelade över landet. 43 procent av installerad effekt finns i Västra Götalands län, Skåne län eller Stockholms län. I Värmlands län har antalet anläggningar ökat mest – en ökning på hela 85 procent.

Läs mer

Energimyndigheten och Solcellsstöd

Regeringen sköt i april till 300 miljoner kronor till solcellsstödet i vårändringsbudgeten – men Energimyndigheten kan inte garantera att någon som söker nu får några pengar.

Det gör dock finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP). På en rak fråga från SVT om huruvida de som köper solcellsanläggningar i dag kommer att få stöd från staten så svarar han ja, även om det blir i kommande budgetar.

– Vi har avsatt väldigt mycket pengar och kommer att avsätta mer pengar så att de som sätter upp solceller får de pengar som vi har bestämt, säger Per Bolund till SVT.

Enligt de nuvarande reglerna kan företag, organisationer och privatpersoner få ett som motsvarar upp till 20 procent av kostnaden vid installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet.

Europe fully embracing solar energy

Europe ‘fully embracing’ solar with 11GW deployed in 2018

The whole of Europe connected 11GW of solar PV in 2018, up 20% year-on-year from 9.2GW in 2017, according to estimates from trade association SolarPower Europe.

Meanwhile, the European Union deployed roughly 8GW of solar PV in 2018, up an impressive 36% from the 5.9GW installed in the prior year.

Walburga Hemetsberger, CEO of SolarPower Europe, said: “It is good to see Europe fully embracing solar again. With solar being the most popular energy source among EU citizens, the most versatile and often also the lowest cost power generation source, and with cost reductions continuing, we are only at the beginning of a long upward trend for solar in Europe.”

Europe’s largest solar markets last year included: Germany with 2.96GW installed, up 68% from 1.76GW in 2017; followed by Turkey with 1.64GW installed, down 37% from the year before; and the Netherlands with 1.4GW, up from 0.77GW in 2017.

Läs mer:

Ny portal hos energimyndigheten om Solel

 Solelportalen – vägledning om solceller

Funderar du på om solceller är något för dig? Här på solelportalen samlar vi information och ger oberoende vägledning inför beslutet. Välj att starta steg för steg-funktionen med den röda knappen nedan, eller gå direkt till ett avsnitt du vill läsa mer om via länkarna.

Solelportalen drivs av Energimyndigheten i samråd med andra berörda myndigheter med syftet att samla all offentlig information relevant för småhusägare som är intresserade av att investera i en solcellsanläggning. Under början av 2019 kompletterar vi portalen med information för ägare av näringsfastigheter.

Här kan du läsa mer om solelportalen.

Läs Mer

Delab Glava AB Stödjer
Delab Glava Stödjer
Gratismatchen 2018

Delab Glava AB stödjer Missing People Sweden

Delab Glava AB stödjer Aktiv Skola