Idriftsättning Programmering Underhåll Industrin. Montage Solcellsmoduler

Extra miljoner till solceller i vårbudgeten

Extra miljoner till solceller i vårbudget: ”Stort intresse”
Många vill installera solceller men stödpengarna är på upphällningen. Regeringen, Centern och
Liberalerna skjuter därför till 200 extra miljoner i vårändringsbudgeten.

Redan i mitten av januari kom signaler om att stödet till solceller för 2020 var på väg att ta slut.

När finansminister Magdalena Andersson (S) på onsdagen presenterar nya budgetförslag kommer därför extrapengar till solcellsstödet att finnas med.

– Vi ser att intresset för att installera solceller är väldigt stort, säger Mats Persson, Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson, till TT.

Läs Mer

Energilagringsbidraget Till Privatpersoner Förlängs

Regeringen förlänger tidsfristen för energilagringsbidraget till privatpersoner

Igår publicerades förordningen om ändringen av förordningen om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi. Samma förutsättningar för bidraget gäller men sista datumet för installation förlängs 1 år till 31:e december 2020.

Glada nyheter vilket kommer möjliggöra än fler att investera i egna batterilösningar under nästa år!

Sveriges största solcellspark 20 MW

50 000 solpaneler ska monteras när HSB och Energiengagemang bygger vad som troligtvis blir Sveriges största solcellspark. Slutnotan landar på runt 100 miljoner kronor.

Kampen om titeln Sveriges största solcellspark fortsätter, och den här gången verkar det bli Strängnäs tur att hamna i topp. Under våren startar bygget av en park med en installerad effekt på 20 MW längs E20 i höjd med Härad.

Det kan jämföras med att de 13 största solcellsparkerna i Sverige i dag har en sammanlagd installerad kapacitet på drygt 23 MW, enligt branschorganisationen Svensk Solenergi.

Läs Mer

EU-projekt/Leaderprojekt

 

 

 

Just nu driver vi ett EU-projekt där vi tar fram en tjänst som gör det möjligt att inspektera solceller med drönare.

Vår drönare har en integrerad värmekamera som kan indikera fel på solpaneler eller installation.
Projektledare Sissel Danielsson har jobbat hos Delab Glava AB tidigare med att installera solceller: Med drönarprojektet har hon jobbat sedan mitten av augusti 2019.

 

Solelmässan i Uppsala Delab Glava Finns Representerade

Solelmässan i Uppsala Delab Glava Finns Representerade
29 oktober kl 9.00 – 17.00 på Uppsala konsert & kongress

Om du är på Solelmässan i Uppsala i år, hoppas Glava Energy Center att få se dig i sin monter som delas tillsammans med Delab Glava.
Passa gärna på att lyssna på verksamhetsledare Magnus Nilssons föredrag i C-hallen under dagen.
OBS! Sista anmälningsdag för besökare är den 13 oktober: http://www.solelmassan.se

Solenergi ökar kraftigt i Värmland

Under 2018 installerades nästan 800 nya solcellsanläggningar i Värmland. Samma år ökade solcellskapaciteten i länet med 93 procent jämfört med föregående år.

Enligt en ranking av Sveriges kommuner som branschorganisationen Svensk Solenergi har gjort, ligger Arvika i topp i Värmland med högst solcellseffekt per invånare. Eda kommun hamnar sist.

Johan Lindahl, talesperson för Svensk Solenergi, menar att intresset för att installera solceller i Sverige ökar.

– De vanligaste skälen är att långsiktigt sänka sina energikostnader samt en vilja att bidra till förnybar elproduktion i Sverige för att tackla klimatförändringar, säger han i ett pressmeddelande.

Vattenfalls solindex för 2018 visar att potentialen för solenergi i Sverige ökade med 13 procent under förra sommaren. Av de värmländska kommunerna har Karlstad bäst förutsättningar, följt av Arvika kommun.

Se mer

Svenska Solcellstoppen kommun för kommun

Heby kommun kommer på första plats i solcellstoppen i Svensk Solenergis rankning av landets kommuner. Därefter kommer Simrishamn, Orust, Ödeshög och Varberg. Dessa kommuner har över 130 W installerad effekt per invånare, medan rikssnittet numera ligger på 40,3 W per person.

Intresset för att installera solceller fortsätter öka i Sverige. De vanligaste skälen är att långsiktigt sänka sina energikostnader och en vilja att bidra till förnybar elproduktion i Sverige för att tackla klimatförändringar, säger Johan Lindahl, talesperson för branschorganisationen Svensk Solenergi.

Listan över kommuner som får mest el från solceller per invånare toppades vid årsskiftet av Heby med 205 W per invånare. Heby är den enda kommun som passerat 200 W-gränsen. På plats två till fyra kom Simrishamn (164 W), Orust (147 W), Ödeshög (145 W) och Varberg (138 W). I hela Sverige ökade solcellskapaciteten under 2018 med 78 procent och vid årsskiftet fanns det drygt 25 500 solcellsanläggningar i Sverige, en ökning med 10 200 anläggningar jämfört med 2017.

När det gäller den totala installerade effekten toppas listan av Göteborg (14,7 MW), följt av Stockholm (12,8 MW), Uppsala (11,4 MW), Linköping (11,3 MW) och Varberg (8,7 MW).

För att öka solelens andel av Sveriges energimix är det viktigt att lagstiftningen förenklas ytterligare. Vi ser gärna att det energi-ROT-avdrag, som föreslagits i både utredningar och från politiskt håll, ersätter dagens solcellsstöd så snart som möjligt, säger Johan Lindahl.

Priserna på solceller har minskat kraftigt de senaste åren.
Genomsnittskostnaden för att installera ett eget solcellssystem på taket har sjunkit med 75 procent mellan 2010 och 2018. En solcellsanläggning på 1 000 W (en kilowatt) tar upp en yta på ungefär sju kvadratmeter och producerar i Sverige ungefär 900–1 000 kilowattimmar per år, om den är bra placerad.

I ett framtida scenario med hundra procent förnybar elproduktion är det rimligt att solelen står för upp till tio procent av elanvändningen enligt Energimyndigheten. För att nå dit krävs det ungefär 40 gånger mer solceller i Sverige än vad vi har i dag.

– Det motsvarar ungefär 13 000 fotbollsplaner med solceller, vilket inte alls är orimligt. Om det sätts upp solceller på alla tak i Sverige med god solinstrålning skulle de kunna producera 60 TWh per år, vilket motsvarar cirka 45 procent av Sveriges årliga elanvändning. Det finns en stor outnyttjad potential för elproduktion i vår bebyggda miljö säger Johan Lindahl.

Solcellstoppen baseras på siffror från SCB med kompletterande underlag från elcertifikatsystemet för de kommuner som sekretessbelagts.

PDF hela kommunlistan

Solcellsstöd är du berättigad till det

De som står längst fram i kön för solcellsstöd får pengar nu

Energimyndigheten har nu fördelat cirka 200 miljoner kronor för solcellsstödet till länsstyrelserna. Dessa medel kommer att gå direkt till att besluta om de ansökningar som ligger längst fram i kön.

I början av maj ändrade regeringen förordningen om solcellstödet. Ändringen innebär att stödnivån sänks till 20 procent från och med den 8 maj 2019, vilket även gäller alla ansökningar i kö. Energimyndigheten fördelar medel varannan månad för att få en jämn geografisk spridning över landet och vi kommer att fortsätta med det så länge de pengar som riksdagen beslutat om räcker. För närvarande återstår cirka 200 miljoner att fördela under 2019. I vårändringspropositionen föreslår regeringen att ytterligare 300 miljoner ska läggas på solcellsstödet, vilket riksdagen tar ställning till i juni.

– Det är roligt att så många vill skaffa solceller. Tyvärr har den senaste perioden varit osäker för sökande runt om i landet som fått vänta länge på besked om sin ansökan av solcellsstödet. Den nya stödnivån på 20 procent gör att stödet kan räcka till fler. Det kommer dock att vara fortsatt lång kötid för de som ansöker om stödet i år, säger Christopher Frisk, handläggare på Energimyndigheten.

Ett alternativ till investeringsstödet, som privatpersoner kan använda, är rot-avdraget som i dag motsvarar 9 procent av totalkostnaden för installation av en solcellsanläggning. Avdraget görs direkt, det blir alltså inte någon väntetid på att få pengar som för solcellsstödet.
Solelkalkylen ger information om återbetalningstid

Det går att räkna ut återbetalningstiden och kostnaden för sin egenproducerade el på solcellsinstallationen. Energimyndigheten lanserade nyligen solelkalkylen som finns på Solelportalen. Solelkalkylen visar hur återbetalningstiden och elproduktionskostnaden påverkas av elpris, ersättning från nätägare, skattereduktion på den el du matar ut på nätet med mera.

Delab Glava AB Stödjer
Delab Glava Stödjer
Gratismatchen 2018

Delab Glava AB stödjer Missing People Sweden

Delab Glava AB stödjer Aktiv Skola