Get Adobe Flash player

Solcellsstöd är du berättigad till det

De som står längst fram i kön för solcellsstöd får pengar nu

Energimyndigheten har nu fördelat cirka 200 miljoner kronor för solcellsstödet till länsstyrelserna. Dessa medel kommer att gå direkt till att besluta om de ansökningar som ligger längst fram i kön.

I början av maj ändrade regeringen förordningen om solcellstödet. Ändringen innebär att stödnivån sänks till 20 procent från och med den 8 maj 2019, vilket även gäller alla ansökningar i kö. Energimyndigheten fördelar medel varannan månad för att få en jämn geografisk spridning över landet och vi kommer att fortsätta med det så länge de pengar som riksdagen beslutat om räcker. För närvarande återstår cirka 200 miljoner att fördela under 2019. I vårändringspropositionen föreslår regeringen att ytterligare 300 miljoner ska läggas på solcellsstödet, vilket riksdagen tar ställning till i juni.

– Det är roligt att så många vill skaffa solceller. Tyvärr har den senaste perioden varit osäker för sökande runt om i landet som fått vänta länge på besked om sin ansökan av solcellsstödet. Den nya stödnivån på 20 procent gör att stödet kan räcka till fler. Det kommer dock att vara fortsatt lång kötid för de som ansöker om stödet i år, säger Christopher Frisk, handläggare på Energimyndigheten.

Ett alternativ till investeringsstödet, som privatpersoner kan använda, är rot-avdraget som i dag motsvarar 9 procent av totalkostnaden för installation av en solcellsanläggning. Avdraget görs direkt, det blir alltså inte någon väntetid på att få pengar som för solcellsstödet.
Solelkalkylen ger information om återbetalningstid

Det går att räkna ut återbetalningstiden och kostnaden för sin egenproducerade el på solcellsinstallationen. Energimyndigheten lanserade nyligen solelkalkylen som finns på Solelportalen. Solelkalkylen visar hur återbetalningstiden och elproduktionskostnaden påverkas av elpris, ersättning från nätägare, skattereduktion på den el du matar ut på nätet med mera.

Värmland intar första plats av nätanslutna solcellsanläggningar

Flest solceller i Värmland

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar har ökat med drygt 66 procent mellan 2017 och 2018 visar ny statistik från Energimyndigheten. Och Värmland intar första plats med en ökning på hela 85 procent!

I Sverige installerades nästan 10 200 nätanslutna solcellsanläggningar under 2018. Totala antalet anläggningar uppgår till nästan 25 500, vilket är en ökning med drygt 66 procent jämfört med 2017, skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Störst ökning i Värmland

De installerade solcellsanläggningarna är inte jämnt fördelade över landet. 43 procent av installerad effekt finns i Västra Götalands län, Skåne län eller Stockholms län. I Värmlands län har antalet anläggningar ökat mest – en ökning på hela 85 procent.

Läs mer

Energimyndigheten och Solcellsstöd

Regeringen sköt i april till 300 miljoner kronor till solcellsstödet i vårändringsbudgeten – men Energimyndigheten kan inte garantera att någon som söker nu får några pengar.

Det gör dock finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP). På en rak fråga från SVT om huruvida de som köper solcellsanläggningar i dag kommer att få stöd från staten så svarar han ja, även om det blir i kommande budgetar.

– Vi har avsatt väldigt mycket pengar och kommer att avsätta mer pengar så att de som sätter upp solceller får de pengar som vi har bestämt, säger Per Bolund till SVT.

Enligt de nuvarande reglerna kan företag, organisationer och privatpersoner få ett som motsvarar upp till 20 procent av kostnaden vid installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet.

Europe fully embracing solar energy

Europe ‘fully embracing’ solar with 11GW deployed in 2018

The whole of Europe connected 11GW of solar PV in 2018, up 20% year-on-year from 9.2GW in 2017, according to estimates from trade association SolarPower Europe.

Meanwhile, the European Union deployed roughly 8GW of solar PV in 2018, up an impressive 36% from the 5.9GW installed in the prior year.

Walburga Hemetsberger, CEO of SolarPower Europe, said: “It is good to see Europe fully embracing solar again. With solar being the most popular energy source among EU citizens, the most versatile and often also the lowest cost power generation source, and with cost reductions continuing, we are only at the beginning of a long upward trend for solar in Europe.”

Europe’s largest solar markets last year included: Germany with 2.96GW installed, up 68% from 1.76GW in 2017; followed by Turkey with 1.64GW installed, down 37% from the year before; and the Netherlands with 1.4GW, up from 0.77GW in 2017.

Läs mer:

Ny portal hos energimyndigheten om Solel

 Solelportalen – vägledning om solceller

Funderar du på om solceller är något för dig? Här på solelportalen samlar vi information och ger oberoende vägledning inför beslutet. Välj att starta steg för steg-funktionen med den röda knappen nedan, eller gå direkt till ett avsnitt du vill läsa mer om via länkarna.

Solelportalen drivs av Energimyndigheten i samråd med andra berörda myndigheter med syftet att samla all offentlig information relevant för småhusägare som är intresserade av att investera i en solcellsanläggning. Under början av 2019 kompletterar vi portalen med information för ägare av näringsfastigheter.

Här kan du läsa mer om solelportalen.

Läs Mer

Efter Tullbesked Solkraftsboom Väntas

solkraftsboom

Först införde USA nya tullar, sedan ströp Kina sina subventioner, och nu tar EU bort tullar. Det bäddar för förnyad global köpfest av solpaneler, bedömer branschföreträdare enligt Reuters.

När USA:s tullar à 30 procent kom i januari steg priset per watt till 45 cent i USA. Men så meddelade Kina sent i våras att landet kapar sina inrikes stödprogram. Övrig infrastruktur hänger helt enkelt inte med den furiösa solkraftsboomen, så myndigheterna i Peking behöver bromsa.

Fabrikerna fortsätter dock att pumpa ut paneler, som i stället går på export.

Läs mer

Riksbyggen installerar solceller på alla nya bostadsprojekt

solenergiDet kooperativa bostadsföretaget Riksbyggen har nu beslutat att installera solcellsanläggningar på alla nya flerbostadsprojekt där det är ”tekniskt lämpligt”, både bostadsrätter och hyresrätter. Ett exempel där det inte är lämpligt är då anläggningen hade hamnat i skugga.

Riksbyggen har beslutat sig för att installera solceller på alla nya bostadsprojekt
Intresset för att installera solceller har växt rejält i Sverige de senaste tio åren. Den installerade kapaciteten har fördubblats årligen den senaste tiden, enligt Energimyndigheten. Men solenergi står fortfarande för en mycket liten andel av den totala elproduktionen, omkring 0,1 procent.

Samtidigt finns det 300 kvadratkilometer tak och fasader att utnyttja, enligt branschorganisationen Svensk solenergi.

Solceller Regeringen vill öka stödet

SAMSUNG

Det har blivit allt populärare att installera solceller. Men detta har också inneburit längre köer för de som har ansökt om statligt stöd för en installation.

Detta vill regeringen ändra på genom att utöka stödet med 170 miljoner kronor i vårbudgeten för 2018.

Detta skulle innebära att stödet till solceller under 2018 landar på nära 1,1 miljarder konor. Satsningen har tagits fram av regeringspartierna i samarbete med Vänsterpartiet.

Läs Mer

Takläggare Granskas Brister I Solcellsinstallationer

Foto Istock

 Takläggare som säljer solceller hamnar under Elsäkerhetsverkets lupp i vår. Bakgrunden är att många solcellsinstallationer brister i elsäkerhet.

Alla elinstallationer i solcellsanläggningar ska utföras av företag som är registrerade hos Elsäkerhetsverket. Och företaget ska vara registrerat med korrekt verksamhetstyp: elproduktionsanläggningar.

Under våren kommer myndigheten att titta närmare på företag som säljer solceller till privatpersoner. Man kommer att göra stickprov både hos takläggare och hos företag som enbart är registrerade under verksamhetstypen kabelförläggning. Dessa får inte heller installera solceller.

Att felaktiga solcellsinstallationer är vanligt varnade Länsförsäkringar för härom veckan. Hela fyra av fem solcellsinstallationer har brister när försäkringsbolaget gör besiktningar.

Ofta är det kabelförläggningen före växelriktaren som får bakläxa. DC-kablarna kan exempelvis sakna skydd mot gnagare, varna dragna över vassa plåtkanter eller klämda mellan takpannor.

Läs Mer

Delab Glava Stödjer
Gratismatchen 2018

Delab Glava AB stödjer Missing People Sweden

Delab Glava AB stödjer Aktiv Skola