Bostadsrätter Slemany Kurdiska Irak

Bostadsrätter, Slemany, Kurdiska Irak, demoanläggning
12 moduler, växelriktare, batterier, controller.

Vårt uppdrag var att bygga, montering av ledning, dimensionering och att starta installationen.

Behovet är att ersätta de vanliga strömavbrotten med solenergi. Det är då en offgrid installation som ersätter det normala nätet när det reguljära går ner, 3-8 timmar 2-3 gånger dagligen.

Frågor: Kontakta oss nedan.

Delab Glava AB Stödjer
Delab Glava Stödjer
Gratismatchen 2018

Delab Glava AB stödjer Missing People Sweden

Delab Glava AB stödjer Aktiv Skola