solceller

Solcellsmarknaden växer i Sverige

Sveriges största solcellspark finns utanför Varberg. Om solen ska kunna stå för 10 procent av Sveriges elanvändning behövs 4 700 sådana parker.

Foto: Varberg Energi

Parken Solsidan ägs av Varberg Energi och togs i drift sommaren 2016. Den täcker sex hektar, vilket motsvarar nära tio fotbollsplaner, och ligger intill E6:an.

De 9 300 panelerna har tillsammans en installerad toppeffekt om 2,7 MW. Varberg Energi räknar med att den ska leverera ungefär 3 GWh el per år, vilket motsvarar elanvändningen hos 250 villor.

– Och det har den producerat också. Den har varit i gång ett år nu och det blev nästan exakt 3 GWh, berättar Anders Rundqvist, säljare av energitjänster på Varberg Energi.

Totalt sett står solen för en ytterst liten del av elproduktionen i Sverige. 2016 producerade solceller 0,15 TWh, enligt Energiföretagens uppskattning. Det betyder knappt 0,1 procent av den totala elproduktionen.

Men Energimyndigheten bedömer att solceller år 2040 skulle kunna producera mellan fem och tio procent av den el som används i Sverige, det vill säga 7–14 TWh. Men då behövs ett nytt skatteavdrag, bättre kunskap och enklare regler.

LÄS MER HÄR

Norrländska huset drivs av solenergi

En ny villa på Skellefteås campingplats ska bli självförsörjande på energi. Med hjälp av batterier och vätgas ska solens energi räcka över vintern.

solenergi

Huset ska varken vara anslutet till elnätet eller fjärrvärmenätet. Energiförsörjningen ska i stället komma från solcellerna på taket. Om det finns överskott kommer energi att lagras i batterilagret i garaget.

När batterierna är laddade används överskottsel från solcellerna till att driva elektrolysören, som omvandlar vatten till vätgas och syrgas. Vätgasen lagras sedan i stålflaskor i ett förråd.

Läs mer om detta projekt.

National Survey Report of PV Power Applications in Sweden

National Survey Report of PV Power Applications in Sweden – 2016
Den svenska solcellsmarknaden fortsatte att växa under 2016. Under året installerades det cirka 79,2 MW, en ökning med 63 procent jämfört med de 48,4 MW som installerades 2015. Även den totala installerade solcellseffekten i Sverige ökade med 63 procent, från 126,3 MW i slutet av 2015 till 205,5 MW i slutet av 2016, vilket innebär att Sverige passerade 200-MW-gränsen under 2016.

De sjunkande solcellspriserna fortsatte under 2016 för större solcellssystem då de sjönk med 6–10 procent. För villasystem har dock prisutvecklingen planat ut, och ett typiskt villasystem kostar fortfarande omkring 15 kr/W exklusive moms.

Förutom den svenska solcellsmarknadens installationsvolymer och prisutveckling tar denna rapport upp utvecklingen av regelverk och stödsystem, solcellsforskning, produktion och arbetstillfällen.

Klicka här för att läsa/ladda ner hela rapporten

Delab Har Konstruerat Och Monterat Denna Elanläggningnen

Emmas jordskepp är helt självförsörjande

Snart har Emma Hansens jordskepp landat stadigt. I fyra år har hon jobbat med att bygga jordskeppet, det hus där hon kommer att vara helt självförsörjande på el.
Emma Hansen har länge drömt om att bli självförsörjande på el. Och även om det under en period bara såg ut att landa vid just en dröm, är det snart en verklighet.
– Min dåvarande man och jag bodde i en lägenhet och längtade efter en annan form av boende. Det kändes som om vi lade för mycket pengar på driftkostnader, och vi började fundera på om det inte gick att leva på ett annat sätt.

Emma hittade filmen Garbage Warriors, en film om arkitekten Michael Reynolds som byggde så kallade jordskepp, hus som är självförsörjande när det gäller el, uppvärmning och vatten och där man har sitt eget avlopp och, byggt av återvunnet material och producerar sin egen mat.

Läs mer: Emmas jordskepp är helt självförsörjande

Miljardsatsning på solceller i höstbudgeten

Regeringen vill att svenska folket skaffar solceller. I budgeten för 2018 föreslås en satsning på över 2,7 miljarder kronor de kommande tre åren.

Fler svenskar ska få stöd att investera i solceller. Stödet ökar med 200 miljoner kronor i år och med 525 miljoner kronor i budgeten för 2018.

I dag ligger stödet på 390 miljoner, men föreslås alltså nästa år bli 915 miljoner kronor – en ökning med 135 procent. Regeringen vill därefter satsa 915 miljoner kronor per år fram till 2020.

Läs Mer: Höstbudgeten: Miljardsatsning på solceller

Olagligt Elinstallationsarbete Solcellsinstallationer Stoppas

Olagligt Elinstallationsarbete Solcellsinstallationer Stoppas

Olagligt Elinstallationsarbete Solcellsinstallationer Stoppas

Förra veckan varnade Länsförsäkringar för felaktiga installationer av solceller. Nu stoppas arbetet med flera pågående installationer.

Länsförsäkringar och elektrikerförbundet slog i förra veckan larm om felaktiga installationer av solceller, som i värsta fall kan bli strömförande eller börja brinna.

Det rapporterade P4 Jämtland.

Nu har energibolaget Jämtkraft stoppat arbetet med flera pågående installationer, enligt ett uppföljande radioinslag.

Orsaken är att underleverantören har utfört elinstallationsarbete utan att vara registrerat hos Elsäkerhetsverket. Därmed uppfylls inte den nya elsäkerhetslagen som trädde i kraft 1 juli.

Jämtkraft säljer kompletta solcellspaket där installationen ingår. Arbetet utförs av en underleverantör i södra Sverige, som i sin tur har anlitat ett lokalt byggföretag. Fram till nu har byggföretaget monterat såväl solceller som övrig utrustning samt dragit kablar. Men varken underleverantören eller byggföretaget finns registrerade hos Elsäkerhetsverket. Att ett registrerat elinstallationsföretag sedan har anlitats för att koppla in anläggningen till elnätet hjälper inte.

– De kan inte läka den skada som uppstått genom att det skett ett olagligt elinstallationsarbete innan de kom till platsen.
Elsäkerhetsverkets verksjurist Karin Sjöberg

Läs Mer: Efter larmet: Solcellsinstallationer stoppas

Polisanmäl oregistrerade företag Säger Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket uppmanar konsumenter att polisanmäla de företag som utför solcellsjobb men som inte är registrerade som elinstallationsföretag hos myndigheten.

Fackförbundet Elektrikerna och försäkringsbolaget Länsförsäkringar slår larm om att privata solcellsanläggningar kan vara farliga om de är felaktigt installerade. Det berättade P4 Jämtland om tidigare under onsdagen.

Elinspektör Peter Lindberg på Elsäkerhetsverket, säger till P4 Jämtland att man ska polisanmäla de företag som utför solcellsjobb, men inte är riktiga elinstallationsföretag.

– Företag som utför installationer av solcellsanläggningar och som inte är ett riktigt elinstallationsföretag, då arbetar man olagligt och de företagen ska polisanmälas, säger han.

Om jag köpt en solcellsanläggning och den är felinstallerad, vem är ansvarig för det?

Läs Mer: Elsäkerhetsverket: Polisanmäl oregistrerade företag

De Svenska Elpriserna Kan Skena I Höst

Därför kan de svenska elpriserna skena i höst
Elpriserna riskerar att skena.
Orsaken är att hälften av den svenska kärnkraften är avstängd för underhåll, skriver nyhetsbyrån TT.
Nu är mardrömsscenariot en kall och vindstilla höst.

Fyra av Sveriges åtta kärnkraftreaktorer är avstängda, på grund av underhållsarbeten som har dragit ut på tiden.
Det gör den svenska elmarknaden extra känslig för störningar just nu.

Tillgängligheten är nere på 44 procent på grund av stora och oväntat utdragna underhållsarbeten.
Mardrömsscenariot nu för elkunderna är att det blir en kall och vindstilla höst eftersom kärnkraftsproduktionen i Sverige i september beräknas bli den lägsta för motsvarande månad på åtta år, skriver TT.

Läs Mer: Därför kan de svenska elpriserna skena i höst

Det är lönsamt för företag att installera solceller

Egen solel lönar sig för företag

Det är lönsamt för företag att installera solceller. Det visar en ny intervjustudie.

Undersökningen har genomförts av Energimyndigheten och omfattar intervjuer med tio företag som har monterat solceller på tak eller byggt solcellsparker. Alla intervjuade bedömer att deras solcellsanläggningar är lönsamma.

Ett av de intervjuade företagen är Amokabel, som tillverkar energikablar.

– Vi räknar med att vi har betalat av vår investering inom sju till nio år. Vi får full kontroll över den högsta effektkostnaden och kan anpassa vår produktion efter den. Jag tror att detta kan vara en lönsam affär för fler tillverkningsindustrier, säger Jan Blad, styrelseordförande i Amokabel, i ett pressmeddelande.

Energimyndigheten kallar undersökningen för en första pilotstudie för att granska lönsamheten med solceller. Av de tio intervjuade företagen har sex installerat solceller på taket och fyra har byggt solcellsparker.

Resultaten visar att takanläggningar som byggs för att försörja den egna fastigheten med el generellt sett är mer lönsamma än solcellsparker. Fastigheterna med solceller på taket använde 90 procent av elproduktionen till egna behov.

Läs Mer Här: Egen solel lönar sig för företag

Solceller passar perfekt

Arvika: Lokalt projekt med förnybar energi.
Perfekta Industrier på södra Viks industriområde satsar på solceller i ett rakt igenom lokalt projekt.

Foto: Hans-Åke Henriksson

Även solcellerna är lokala, det vill säga från numera nedlagda Swemodule i Hillringsberg där de köptes in av Perfektas ägare och tidigare vd, Åke Lindeberg, tillika före detta vd och delägare i nämnda Swemodule.

– Jag tycker energifrågor är viktiga och då vill jag försöka påverka det jag kan genom att minska vår förbrukning och kostnader, säger Lindeberg.

Glavaföretag
Installerar de 76 solmodulerna – vilka motsvarar en effekt på 19 kW – gör elinstallationsföretaget Delab från Glava, ägt av Bengt Danielsson. Att kalla Delab för ett elinstallationsföretag är dock en sanning med viss modifikation, numera handlar det mest om solcellsinstallationer.

– Ja, det rör sig nog om 60-70 procent av våra arbeten. Mycket av tiden tillbringar vi i Fryksdalen i och med att vi har ett samarbete med företaget Sun of Sunne. Det rör sig om både jobb för privatpersoner och företag, mycket för bönder och skogsägare. Överlag finns det ett stort sug efter solceller även om det är lite trögare i västra Värmland.

Läs mer på NWT

Delab Glava AB Stödjer
Delab Glava Stödjer
Gratismatchen 2018

Delab Glava AB stödjer Missing People Sweden

Delab Glava AB stödjer Aktiv Skola