Idriftsättning Programmering Underhåll Industrin. Montage Solcellsmoduler

solceller

Storsatsning på solceller i Tjernobyl

En solcellspark på en megawatt håller på att ta form inne i den förbjudna zonen som omger det forna kärnkraftverket i Tjernobyl. Det är den första i en stor satsning på området.

Bara hundra meter från sarkofagen som omger resterna av reaktor fyra i Tjernobyl står snart en färdig solelspark på en megawatt. Installationen beräknas vara klar och börja leverera el inom ett par veckor.

Läs mer här >>>

Tåget som drivs helt av solceller

Här är första tåget som drivs helt av solceller

Stationsbyggnaden har också den solceller som kan ladda tåget vid stillastående.
Foto: Byron Bay Railroad Company.

Australien visar vägen. I januari börjar värdens första solcellsdrivna tåg köra betalande passagerare i New South Wales. Energin från paneler på tågtaket och ett lokskjul ska räcka för att hålla linjen rullande.

Byron Bay är en stad med omkring 5 000 innevånare i New South Wales. Området i södra Australien lockar många surfare och backpackers. Byron Bay Railroad Company har restaurerat en bit historisk järnväg som löper tre kilometer mellan stadskärnan och stranddistriktet North Beach. Sträckan trafikeras av vad bolaget kallar världens första helt soldrivna tåg.

Se mer här

Regeringen höjde investeringsstödet till solceller men

Lång väntan på stöd till solceller.

Regeringen höjde i år investeringsstödet till solceller. Men trots tillskottet så tar det lång tid innan man får pengar efter det att man ansökt.

Det kan ta upp till ett och ett halvt år innan pengar kan utbetalas. Men regeringen har nyligen beslutat om mer pengar till bidrag för solceller med drygt 500 miljoner årligen fram till 2020 och det kommer att sänka väntetiden. Värmland fick ett tillskott på 1,5 miljoner under hösten.

Stödet till solceller kan sökas av både privatpersoner och företag. Privatpersoner kan få 20% i bidrag och företag 30%. Maxbeloppet är på 1,2 miljoner.

– De som får beviljat nu har skickat in sin ansökan i juli 2016. Det säger Åsa Davidsson som är handläggare på Samhällsbyggnad vid länsstyrelsen i Värmland.

Läs Mer Här

Solcellsmarknaden växer i Sverige

Sveriges största solcellspark finns utanför Varberg. Om solen ska kunna stå för 10 procent av Sveriges elanvändning behövs 4 700 sådana parker.

Foto: Varberg Energi

Parken Solsidan ägs av Varberg Energi och togs i drift sommaren 2016. Den täcker sex hektar, vilket motsvarar nära tio fotbollsplaner, och ligger intill E6:an.

De 9 300 panelerna har tillsammans en installerad toppeffekt om 2,7 MW. Varberg Energi räknar med att den ska leverera ungefär 3 GWh el per år, vilket motsvarar elanvändningen hos 250 villor.

– Och det har den producerat också. Den har varit i gång ett år nu och det blev nästan exakt 3 GWh, berättar Anders Rundqvist, säljare av energitjänster på Varberg Energi.

Totalt sett står solen för en ytterst liten del av elproduktionen i Sverige. 2016 producerade solceller 0,15 TWh, enligt Energiföretagens uppskattning. Det betyder knappt 0,1 procent av den totala elproduktionen.

Men Energimyndigheten bedömer att solceller år 2040 skulle kunna producera mellan fem och tio procent av den el som används i Sverige, det vill säga 7–14 TWh. Men då behövs ett nytt skatteavdrag, bättre kunskap och enklare regler.

LÄS MER HÄR

Norrländska huset drivs av solenergi

En ny villa på Skellefteås campingplats ska bli självförsörjande på energi. Med hjälp av batterier och vätgas ska solens energi räcka över vintern.

solenergi

Huset ska varken vara anslutet till elnätet eller fjärrvärmenätet. Energiförsörjningen ska i stället komma från solcellerna på taket. Om det finns överskott kommer energi att lagras i batterilagret i garaget.

När batterierna är laddade används överskottsel från solcellerna till att driva elektrolysören, som omvandlar vatten till vätgas och syrgas. Vätgasen lagras sedan i stålflaskor i ett förråd.

Läs mer om detta projekt.

National Survey Report of PV Power Applications in Sweden

National Survey Report of PV Power Applications in Sweden – 2016
Den svenska solcellsmarknaden fortsatte att växa under 2016. Under året installerades det cirka 79,2 MW, en ökning med 63 procent jämfört med de 48,4 MW som installerades 2015. Även den totala installerade solcellseffekten i Sverige ökade med 63 procent, från 126,3 MW i slutet av 2015 till 205,5 MW i slutet av 2016, vilket innebär att Sverige passerade 200-MW-gränsen under 2016.

De sjunkande solcellspriserna fortsatte under 2016 för större solcellssystem då de sjönk med 6–10 procent. För villasystem har dock prisutvecklingen planat ut, och ett typiskt villasystem kostar fortfarande omkring 15 kr/W exklusive moms.

Förutom den svenska solcellsmarknadens installationsvolymer och prisutveckling tar denna rapport upp utvecklingen av regelverk och stödsystem, solcellsforskning, produktion och arbetstillfällen.

Klicka här för att läsa/ladda ner hela rapporten

Delab Har Konstruerat Och Monterat Denna Elanläggningnen

Emmas jordskepp är helt självförsörjande

Snart har Emma Hansens jordskepp landat stadigt. I fyra år har hon jobbat med att bygga jordskeppet, det hus där hon kommer att vara helt självförsörjande på el.
Emma Hansen har länge drömt om att bli självförsörjande på el. Och även om det under en period bara såg ut att landa vid just en dröm, är det snart en verklighet.
– Min dåvarande man och jag bodde i en lägenhet och längtade efter en annan form av boende. Det kändes som om vi lade för mycket pengar på driftkostnader, och vi började fundera på om det inte gick att leva på ett annat sätt.

Emma hittade filmen Garbage Warriors, en film om arkitekten Michael Reynolds som byggde så kallade jordskepp, hus som är självförsörjande när det gäller el, uppvärmning och vatten och där man har sitt eget avlopp och, byggt av återvunnet material och producerar sin egen mat.

Läs mer: Emmas jordskepp är helt självförsörjande

Miljardsatsning på solceller i höstbudgeten

Regeringen vill att svenska folket skaffar solceller. I budgeten för 2018 föreslås en satsning på över 2,7 miljarder kronor de kommande tre åren.

Fler svenskar ska få stöd att investera i solceller. Stödet ökar med 200 miljoner kronor i år och med 525 miljoner kronor i budgeten för 2018.

I dag ligger stödet på 390 miljoner, men föreslås alltså nästa år bli 915 miljoner kronor – en ökning med 135 procent. Regeringen vill därefter satsa 915 miljoner kronor per år fram till 2020.

Läs Mer: Höstbudgeten: Miljardsatsning på solceller

Olagligt Elinstallationsarbete Solcellsinstallationer Stoppas

Olagligt Elinstallationsarbete Solcellsinstallationer Stoppas

Olagligt Elinstallationsarbete Solcellsinstallationer Stoppas

Förra veckan varnade Länsförsäkringar för felaktiga installationer av solceller. Nu stoppas arbetet med flera pågående installationer.

Länsförsäkringar och elektrikerförbundet slog i förra veckan larm om felaktiga installationer av solceller, som i värsta fall kan bli strömförande eller börja brinna.

Det rapporterade P4 Jämtland.

Nu har energibolaget Jämtkraft stoppat arbetet med flera pågående installationer, enligt ett uppföljande radioinslag.

Orsaken är att underleverantören har utfört elinstallationsarbete utan att vara registrerat hos Elsäkerhetsverket. Därmed uppfylls inte den nya elsäkerhetslagen som trädde i kraft 1 juli.

Jämtkraft säljer kompletta solcellspaket där installationen ingår. Arbetet utförs av en underleverantör i södra Sverige, som i sin tur har anlitat ett lokalt byggföretag. Fram till nu har byggföretaget monterat såväl solceller som övrig utrustning samt dragit kablar. Men varken underleverantören eller byggföretaget finns registrerade hos Elsäkerhetsverket. Att ett registrerat elinstallationsföretag sedan har anlitats för att koppla in anläggningen till elnätet hjälper inte.

– De kan inte läka den skada som uppstått genom att det skett ett olagligt elinstallationsarbete innan de kom till platsen.
Elsäkerhetsverkets verksjurist Karin Sjöberg

Läs Mer: Efter larmet: Solcellsinstallationer stoppas

Polisanmäl oregistrerade företag Säger Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket uppmanar konsumenter att polisanmäla de företag som utför solcellsjobb men som inte är registrerade som elinstallationsföretag hos myndigheten.

Fackförbundet Elektrikerna och försäkringsbolaget Länsförsäkringar slår larm om att privata solcellsanläggningar kan vara farliga om de är felaktigt installerade. Det berättade P4 Jämtland om tidigare under onsdagen.

Elinspektör Peter Lindberg på Elsäkerhetsverket, säger till P4 Jämtland att man ska polisanmäla de företag som utför solcellsjobb, men inte är riktiga elinstallationsföretag.

– Företag som utför installationer av solcellsanläggningar och som inte är ett riktigt elinstallationsföretag, då arbetar man olagligt och de företagen ska polisanmälas, säger han.

Om jag köpt en solcellsanläggning och den är felinstallerad, vem är ansvarig för det?

Läs Mer: Elsäkerhetsverket: Polisanmäl oregistrerade företag

Delab Glava AB Stödjer
Delab Glava Stödjer
Gratismatchen 2018

Delab Glava AB stödjer Missing People Sweden

Delab Glava AB stödjer Aktiv Skola