Idriftsättning Programmering Underhåll Industrin. Montage Solcellsmoduler

Fastställd schablon för rotavdrag

Hej

Nu har skatteverket fastställt en schablon för rotavdraget gällande solcellsinstallationer.

Schablonen är beräknad som att arbetskostnaden är 30 % av totala kostnaden inkl moms.

Detta innebär att de som har rätt till rotavdrag kan göra detta med 15% av totalkostnaden.

Det innebär också att vi kan beräkna er nettokkostnad direkt utan frågetecken.

pressrelease från Svensk solenergi.

 

Frågor:

Delab Glava AB Stödjer
Delab Glava Stödjer
Gratismatchen 2018

Delab Glava AB stödjer Missing People Sweden

Delab Glava AB stödjer Aktiv Skola