Idriftsättning Programmering Underhåll Industrin. Montage Solcellsmoduler

Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller

Allmänna bestämmelser
1 § För att bidra till omställningen av energisystemet och till industriell utveckling inom energiteknikområdet syftar denna förordning till att
1. användningen av solcellssystem och antalet aktörer som hanterar sådana system ska öka i Sverige,
2. systemkostnaderna ska sänkas, och
3. den årliga elproduktionen från solceller ska öka.

Läs Hela Förodningen Här

Delab Glava AB Stödjer
Delab Glava Stödjer
Gratismatchen 2018

Delab Glava AB stödjer Missing People Sweden

Delab Glava AB stödjer Aktiv Skola