Idriftsättning Programmering Underhåll Industrin. Montage Solcellsmoduler

God fortsättning!

Nu sparkar vi igång ett nytt 2015 med nya möjligheter. Från och med 1 Jan 2015 får privatpersoner och företag göra en skattereduktion vid framställning av förnybar el som matas ut på elnätet, har en säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten och har anmält sin mikroproduktion till nätägaren.

Underlaget för skattereduktionen består av de kilowattimmar förnybar el som har matats in i anslutningspunkten under kalenderåret, dock högst så många kilowattimmar el som tagits ut i anslutningspunkten under året.

Underlaget för skattereduktionen får inte överstiga 30.000 kilowattimmar. Skattereduktionen uppgår till 60 öre/kWh.

Förutom det börjar elhandelsbolag teckna fördelaktiga köpeavtal på den överskottsel som man kan leverera, därför kan det vara extra bra att kontrollera med olika elhandelsbolag vad de kan erbjuda, –  det kan vara lönsamt. Det man skall tänka på när man säljer el till elhandelsbolag som privatperson är att man skall momsregistrera sig. Det kan man göra på blanketten SKV4620. Momsen regleras i deklarationen. Inkomsten vid försäljning bör inte överstiga 40 000 kr/år för att man skall slippa betala inkomstskatt. Se all information från Skatteverket.  Nivåerna på investeringsstödet ser ut att ändras till högst 30 procent till företag och med högst 20 procent till övriga. Stöd får lämnas med högst 1,2 miljoner kronor per solcellssystem eller solels- och solvärmehybridsystem. Länk till Författningen. Vad det gäller kommande bidrag kan man läsa i denna utredning att man förordar en utfasning av bidragen under 2016.

Text  i samarbete med en av våra leverantörer CO2Pro

Frågor? Kontakta oss:

Delab Glava AB Stödjer
Delab Glava Stödjer
Gratismatchen 2018

Delab Glava AB stödjer Missing People Sweden

Delab Glava AB stödjer Aktiv Skola