Idriftsättning Programmering Underhåll Industrin. Montage Solcellsmoduler

Industrin:

Delab Glava AB har erfarenhet av installationer samt elektriskt och mekaniskt underhåll på industrin.
Delab Glava AB var under en treårsperiod ansvariga för bemanningen av allt underhåll på en av Europas modernaste fabriker med mycket hög automatiseringsgrad.
Vi har erfarenhet av robotinstallationer samt service och underhåll av dessa.
Vi har Level 4-utbildning på Reis-robotar viket innebär att vi är behöriga att programmera allt, även säkerhetsfunktionerna runt roboten.
Vi jobbar också med ABB och Kuka och i vårt nätverk runt företaget finns även kvalificerade programmerare för dessa märken.
Vi programmerar mindre styrsystem, för större system använder vi det nätverk som finns runt företaget.
Vi integrerar enheter i produktionslinjer,  bygger även hela system. Med vårt stora nätverk är inget uppdrag omöjligt!
Vi kan kombinera det lilla företagets flexibilitet med det större företagets resurser tack vare vårt stora nätverk!
Frågor: Kontakta oss nedan.

Delab Glava AB Stödjer
Delab Glava Stödjer
Gratismatchen 2018

Delab Glava AB stödjer Missing People Sweden

Delab Glava AB stödjer Aktiv Skola