Idriftsättning Programmering Underhåll Industrin. Montage Solcellsmoduler

Kabel livsfarlig gunga för barn när solceller installeras fel

Lös kabel blir livsfarlig gunga för barn – och andra elfel när solceller installeras.

Kablar som kläms mellan takpannor och viks runt vass plåt – eller lösa DC-kablar som kan bli en livsfarlig gunga för barn. Det finns många sätt att göra fel när solceller installeras.

Försäkringsbolaget gör hundratals elbesiktningar på lantbruk varje år och har därför bäst koll på solcellinstallationer i den miljön. Enligt rekommendationerna från Lantbrukets Brandskyddskommitté, LBK, ska installationer på lantbruk säkras mot råttor och andra gnagare. Men det missar en del montörer.

Läs mer

Delab Glava AB Stödjer
Delab Glava Stödjer
Gratismatchen 2018

Delab Glava AB stödjer Missing People Sweden

Delab Glava AB stödjer Aktiv Skola