Idriftsättning Programmering Underhåll Industrin. Montage Solcellsmoduler

National Survey Report of PV Power Applications in Sweden

National Survey Report of PV Power Applications in Sweden – 2016
Den svenska solcellsmarknaden fortsatte att växa under 2016. Under året installerades det cirka 79,2 MW, en ökning med 63 procent jämfört med de 48,4 MW som installerades 2015. Även den totala installerade solcellseffekten i Sverige ökade med 63 procent, från 126,3 MW i slutet av 2015 till 205,5 MW i slutet av 2016, vilket innebär att Sverige passerade 200-MW-gränsen under 2016.

De sjunkande solcellspriserna fortsatte under 2016 för större solcellssystem då de sjönk med 6–10 procent. För villasystem har dock prisutvecklingen planat ut, och ett typiskt villasystem kostar fortfarande omkring 15 kr/W exklusive moms.

Förutom den svenska solcellsmarknadens installationsvolymer och prisutveckling tar denna rapport upp utvecklingen av regelverk och stödsystem, solcellsforskning, produktion och arbetstillfällen.

Klicka här för att läsa/ladda ner hela rapporten

Delab Glava AB Stödjer
Delab Glava Stödjer
Gratismatchen 2018

Delab Glava AB stödjer Missing People Sweden

Delab Glava AB stödjer Aktiv Skola