Idriftsättning Programmering Underhåll Industrin. Montage Solcellsmoduler

Norrländska huset drivs av solenergi

En ny villa på Skellefteås campingplats ska bli självförsörjande på energi. Med hjälp av batterier och vätgas ska solens energi räcka över vintern.

solenergi

Huset ska varken vara anslutet till elnätet eller fjärrvärmenätet. Energiförsörjningen ska i stället komma från solcellerna på taket. Om det finns överskott kommer energi att lagras i batterilagret i garaget.

När batterierna är laddade används överskottsel från solcellerna till att driva elektrolysören, som omvandlar vatten till vätgas och syrgas. Vätgasen lagras sedan i stålflaskor i ett förråd.

Läs mer om detta projekt.

Delab Glava AB Stödjer
Delab Glava Stödjer
Gratismatchen 2018

Delab Glava AB stödjer Missing People Sweden

Delab Glava AB stödjer Aktiv Skola