Idriftsättning Programmering Underhåll Industrin. Montage Solcellsmoduler

Regeringen höjde investeringsstödet till solceller men

Lång väntan på stöd till solceller.

Regeringen höjde i år investeringsstödet till solceller. Men trots tillskottet så tar det lång tid innan man får pengar efter det att man ansökt.

Det kan ta upp till ett och ett halvt år innan pengar kan utbetalas. Men regeringen har nyligen beslutat om mer pengar till bidrag för solceller med drygt 500 miljoner årligen fram till 2020 och det kommer att sänka väntetiden. Värmland fick ett tillskott på 1,5 miljoner under hösten.

Stödet till solceller kan sökas av både privatpersoner och företag. Privatpersoner kan få 20% i bidrag och företag 30%. Maxbeloppet är på 1,2 miljoner.

– De som får beviljat nu har skickat in sin ansökan i juli 2016. Det säger Åsa Davidsson som är handläggare på Samhällsbyggnad vid länsstyrelsen i Värmland.

Läs Mer Här

Delab Glava AB Stödjer
Delab Glava Stödjer
Gratismatchen 2018

Delab Glava AB stödjer Missing People Sweden

Delab Glava AB stödjer Aktiv Skola