Idriftsättning Programmering Underhåll Industrin. Montage Solcellsmoduler

Riksbyggen installerar solceller på alla nya bostadsprojekt

solenergiDet kooperativa bostadsföretaget Riksbyggen har nu beslutat att installera solcellsanläggningar på alla nya flerbostadsprojekt där det är ”tekniskt lämpligt”, både bostadsrätter och hyresrätter. Ett exempel där det inte är lämpligt är då anläggningen hade hamnat i skugga.

Riksbyggen har beslutat sig för att installera solceller på alla nya bostadsprojekt
Intresset för att installera solceller har växt rejält i Sverige de senaste tio åren. Den installerade kapaciteten har fördubblats årligen den senaste tiden, enligt Energimyndigheten. Men solenergi står fortfarande för en mycket liten andel av den totala elproduktionen, omkring 0,1 procent.

Samtidigt finns det 300 kvadratkilometer tak och fasader att utnyttja, enligt branschorganisationen Svensk solenergi.

Delab Glava AB Stödjer
Delab Glava Stödjer
Gratismatchen 2018

Delab Glava AB stödjer Missing People Sweden

Delab Glava AB stödjer Aktiv Skola