Idriftsättning Programmering Underhåll Industrin. Montage Solcellsmoduler

Slopat krav på bygglov för Solpaneler och Moduler

Slopat krav på bygglov för paneler/moduler

Från första augusti kommer det inte behövas bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare som följer en byggnads form inom ett detaljplanerat område.
Läs mer på riksdagen.se

Delab Glava AB Stödjer
Delab Glava Stödjer
Gratismatchen 2018

Delab Glava AB stödjer Missing People Sweden

Delab Glava AB stödjer Aktiv Skola