Idriftsättning Programmering Underhåll Industrin. Montage Solcellsmoduler

Drönarinspektion

Misstänker du produktionsbortfall eller att din anläggning inte fungerar som den ska?
Eller vill du helt enkelt ha en inspektion för att kolla över din anläggning?

En drönarinspektion kan ge dig snabba svar på problemen, vare sig det är smuts, felaktiga celler eller skuggor som är boven.

Vid köp av en solcellsanläggning kan det också vara bra att flyga över med drönare och inspektera.
Det kan ge viktig grunddata som kan behövas i framtiden.

Vad innefattar en drönarinspektion?

Vi kontrollerar i förväg upp om tillstånd krävs för att flyga på platsen. Om så krävs ordnar vi med allt pappersarbete.
Vi kontrollerar även upp hur anläggningen ser ut inför inspektionen så att flygningen ska gå så smidigt som möjligt.
Vi kommer till platsen och flyger. Det är oftast detta som tar kortast tid, då vi direkt kommer upp i luften och kan inspektera. Vi opererar drönaren från marken och behöver varken stege eller ställning för att komma upp på taket, vilket effektiviserar inspektionen.
Under flygningen tar vi foton och videor som vi senare använder i dokumentationen till er. En kort inspektion av invertern ingår också.

Felrapport med åtgärdsförslag

Efter flygningen går vi igenom vårt material och skriver en statusrapport där vi rapporterar eventuella fel och brister.
Om vi inte hittar några fel, sparar vi rapporten som grunddata inför kommande inspektioner. Om fel finns kompletterar vi rapporten med olika förslag på åtgärder och går sedan igenom detta er. Efter detta lämnar vi gärna offert på utförandet av åtgärder vi rekommenderar.
Efter det att felen åtgärdats flyger vi över en gång till och samlar in nytt material som vi sparar som grunddata.

Snabbt och säkert

Att inte behöva bygga ställning men ändå få en bra övergripande bild snabbt gör att det går mycket fortare att inspektera med hjälp av en drönare, samtidigt som det blir väldigt säker för drönaroperatören.
Manuell inspektion på varje enskild panel tar lång tid och då vi kan lokalisera produktionsbortfall direkt med drönaren sparar vi tid även där.
Även för inspektion av solpaneler på markstativ går det fortare med drönaren, då den kan flyga över många paneler på kort tid och inspektera fler solpaneler samtidigt.

 

 

Är du intresserad eller har frågor, tveka inte att höra av er!

Sissel Danielsson
Projektledare Delabglava AB

Bengt Danielsson
VD Delabglava AB

sissel@delabglava.se
info@delabglava.se

 

 

 

Fotograf: Sissel Danielsson, Klara Kjellarsson

Delab Glava AB Stödjer
Delab Glava Stödjer
Gratismatchen 2018

Delab Glava AB stödjer Missing People Sweden

Delab Glava AB stödjer Aktiv Skola