Idriftsättning Programmering Underhåll Industrin. Montage Solcellsmoduler

Solenergi ökar kraftigt i Värmland

Under 2018 installerades nästan 800 nya solcellsanläggningar i Värmland. Samma år ökade solcellskapaciteten i länet med 93 procent jämfört med föregående år.

Enligt en ranking av Sveriges kommuner som branschorganisationen Svensk Solenergi har gjort, ligger Arvika i topp i Värmland med högst solcellseffekt per invånare. Eda kommun hamnar sist.

Johan Lindahl, talesperson för Svensk Solenergi, menar att intresset för att installera solceller i Sverige ökar.

– De vanligaste skälen är att långsiktigt sänka sina energikostnader samt en vilja att bidra till förnybar elproduktion i Sverige för att tackla klimatförändringar, säger han i ett pressmeddelande.

Vattenfalls solindex för 2018 visar att potentialen för solenergi i Sverige ökade med 13 procent under förra sommaren. Av de värmländska kommunerna har Karlstad bäst förutsättningar, följt av Arvika kommun.

Se mer

Delab Glava AB Stödjer
Delab Glava Stödjer
Gratismatchen 2018

Delab Glava AB stödjer Missing People Sweden

Delab Glava AB stödjer Aktiv Skola