Parken Solsidan ägs av Varberg Energi och togs i drift sommaren 2016. Den täcker sex hektar, vilket motsvarar nära tio fotbollsplaner, och ligger intill E6:an.

De 9 300 panelerna har tillsammans en installerad toppeffekt om 2,7 MW. Varberg Energi räknar med att den ska leverera ungefär 3 GWh el per år, vilket motsvarar elanvändningen hos 250 villor.