Idriftsättning Programmering Underhåll Industrin. Montage Solcellsmoduler

solcellsstöd

Solcellsstöd är du berättigad till det

De som står längst fram i kön för solcellsstöd får pengar nu

Energimyndigheten har nu fördelat cirka 200 miljoner kronor för solcellsstödet till länsstyrelserna. Dessa medel kommer att gå direkt till att besluta om de ansökningar som ligger längst fram i kön.

I början av maj ändrade regeringen förordningen om solcellstödet. Ändringen innebär att stödnivån sänks till 20 procent från och med den 8 maj 2019, vilket även gäller alla ansökningar i kö. Energimyndigheten fördelar medel varannan månad för att få en jämn geografisk spridning över landet och vi kommer att fortsätta med det så länge de pengar som riksdagen beslutat om räcker. För närvarande återstår cirka 200 miljoner att fördela under 2019. I vårändringspropositionen föreslår regeringen att ytterligare 300 miljoner ska läggas på solcellsstödet, vilket riksdagen tar ställning till i juni.

– Det är roligt att så många vill skaffa solceller. Tyvärr har den senaste perioden varit osäker för sökande runt om i landet som fått vänta länge på besked om sin ansökan av solcellsstödet. Den nya stödnivån på 20 procent gör att stödet kan räcka till fler. Det kommer dock att vara fortsatt lång kötid för de som ansöker om stödet i år, säger Christopher Frisk, handläggare på Energimyndigheten.

Ett alternativ till investeringsstödet, som privatpersoner kan använda, är rot-avdraget som i dag motsvarar 9 procent av totalkostnaden för installation av en solcellsanläggning. Avdraget görs direkt, det blir alltså inte någon väntetid på att få pengar som för solcellsstödet.
Solelkalkylen ger information om återbetalningstid

Det går att räkna ut återbetalningstiden och kostnaden för sin egenproducerade el på solcellsinstallationen. Energimyndigheten lanserade nyligen solelkalkylen som finns på Solelportalen. Solelkalkylen visar hur återbetalningstiden och elproduktionskostnaden påverkas av elpris, ersättning från nätägare, skattereduktion på den el du matar ut på nätet med mera.

Energimyndigheten och Solcellsstöd

Regeringen sköt i april till 300 miljoner kronor till solcellsstödet i vårändringsbudgeten – men Energimyndigheten kan inte garantera att någon som söker nu får några pengar.

Det gör dock finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP). På en rak fråga från SVT om huruvida de som köper solcellsanläggningar i dag kommer att få stöd från staten så svarar han ja, även om det blir i kommande budgetar.

– Vi har avsatt väldigt mycket pengar och kommer att avsätta mer pengar så att de som sätter upp solceller får de pengar som vi har bestämt, säger Per Bolund till SVT.

Enligt de nuvarande reglerna kan företag, organisationer och privatpersoner få ett som motsvarar upp till 20 procent av kostnaden vid installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet.

Regeringen höjde investeringsstödet till solceller men

Lång väntan på stöd till solceller.

Regeringen höjde i år investeringsstödet till solceller. Men trots tillskottet så tar det lång tid innan man får pengar efter det att man ansökt.

Det kan ta upp till ett och ett halvt år innan pengar kan utbetalas. Men regeringen har nyligen beslutat om mer pengar till bidrag för solceller med drygt 500 miljoner årligen fram till 2020 och det kommer att sänka väntetiden. Värmland fick ett tillskott på 1,5 miljoner under hösten.

Stödet till solceller kan sökas av både privatpersoner och företag. Privatpersoner kan få 20% i bidrag och företag 30%. Maxbeloppet är på 1,2 miljoner.

– De som får beviljat nu har skickat in sin ansökan i juli 2016. Det säger Åsa Davidsson som är handläggare på Samhällsbyggnad vid länsstyrelsen i Värmland.

Läs Mer Här

NU KÖR VI!!!!

Nu kommer beskedet som vi väntat på, mer pengar till solcellsstöd.
Kolla in länken nedan.
Regeringen satsar på solenergin
Kläm in en ansökan redan idag och var med på racet om att få del av de nya pengarna!!! Vill du ha hjälp med ansökan kontakta oss via kontaktformuläret under fliken Kontakt. Gör ni detta nu så kan vi projektera er anläggning inför nästa år redan nu.

Delab Glava AB Stödjer
Delab Glava Stödjer
Gratismatchen 2018

Delab Glava AB stödjer Missing People Sweden

Delab Glava AB stödjer Aktiv Skola