Undersökningen har genomförts av Energimyndigheten och omfattar intervjuer med tio företag som har monterat solceller på tak eller byggt solcellsparker. Alla intervjuade bedömer att deras solcellsanläggningar är lönsamma.

Ett av de intervjuade företagen är Amokabel, som tillverkar energikablar.

– Vi räknar med att vi har betalat av vår investering inom sju till nio år. Vi får full kontroll över den högsta effektkostnaden och kan anpassa vår produktion efter den. Jag tror att detta kan vara en lönsam affär för fler tillverkningsindustrier, säger Jan Blad, styrelseordförande i Amokabel, i ett pressmeddelande.

Energimyndigheten kallar undersökningen för en första pilotstudie för att granska lönsamheten med solceller. Av de tio intervjuade företagen har sex installerat solceller på taket och fyra har byggt solcellsparker.

Resultaten visar att takanläggningar som byggs för att försörja den egna fastigheten med el generellt sett är mer lönsamma än solcellsparker. Fastigheterna med solceller på taket använde 90 procent av elproduktionen till egna behov.

Läs Mer Här: Egen solel lönar sig för företag