delab_glava

Allt fler upptäcker fördelarna med solcellsenergi. Här finns stora besparingar att göra, inte minst tack vare Energimyndighetens solcellsstöd. Arvikaföretaget Delab Glava AB har full koll inom området och jobbar samtidigt med elinstallationer, industriautomation och underhåll.

Delab Glava AB vänder sig till kunder i hela Norden med ett koncept som innefattar elinstallationer, industriautomation, solcellsinstallationer och industriunderhåll. Företaget bildades för 25 år sedan och innehar både svensk och norsk elbehörighet. Hörutövver är man det enda företaget i Sverige som innehar nivå 4 på Reis Robot. Vi möter Delab Glavas VD, Bengt Danielsson, som gärna lyfter fram företagets satsning på solcellsinstallationer.
”Vi börjar med att kartlägga kundens nuvarande situation för att kunna göra en utvärdering och därefter hitta en kundanpassad lösning. Vi hjälper gärna till med pappersarbetet, rekommenderar en elleverantör och installerar förstås också produkten hos kunden”. Det är viktigt att veta, fortsätter Bengt, att solcellstödet man får av Energimyndigheten uppgår till 35 procent av den totala kostnaden. Stödet kan man ansöka om som företagare, men också som privatperson.

Hög kapacitet
När det gäller elinstallationer jobbar Delab Glava AB med allt ifrån data- till kraftinstallationer för såväl lantbruk och offentliga lokaler som industrin. Avseende industriautomation kan man installera vilken automationsanläggning som helst, och de som har en befintlig anläggning kan få hjälp med produktionsanpassning.
”Tack vare vår långa erfarenhet inom det här området har vi inga problem med att modernisera äldre anläggningar,” understryker Bengt Danielsson.
Han berättar vidare att när det gäller industriunderhåll erbjuder man planerad FU (Förberedande Underhåll) och även akutunderhåll, såväl mekanisk som elektrisk.

Flexibilitet och kvalitet
Bland Delab Glava AB:s många uppdragsgivare märks bland andra Swemodul AB, ABC Tech AS, Autotec AB, IAC i Skara och Glava Energy Center.
”Anledningen till att allt företag och institutioner vänder sig till just oss är att vi är det lilla företaget med det stora nätverket. Vi står för hög flexibilitet och hittar alltid de bästa kundanpassade lösningarna. 40 års erfarenhet av branschen borgar för goda affärer med hög kvalitet”, säger Bengt Danielsson som själv har ett förflutet som elektriker på Delab Glava.
Framöver hoppas Bengt att de statliga myndigheterna kommer att utveckla enklare hantering och utökat stöd avseende egenproducerad el. Här finns, menar han, en stor utvecklingspotential i framtiden.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson