delabglava ab

Vanliga frågor och svar

Hur mycket kostar en solcellsanläggning?

En solcellsinstallation kan kännas dyr, men man får se det som en investering som främst gör tre saker: 

  • Sänker er elkostnad 

  • Skapar förnybar energi och minskar Co2-utsläpp 

  • Ökar värdet på er fastighet 

Priset på en anläggning varierar beroende på storlek, installationstyp och material. Kostnaden höjs och sänks beroende på vad som kommer ut på marknaden och såklart efterfrågan. 
Lånar man till en installation kommer återbäringen efter x antal år. Kan man installera utan att ta lån ger investeringen avkastning från dag ett. 


Finns det något bidrag att få?

Sedan den 7 juli kan inte privatpersoner längre söka solcellsstödet. Däremot kan du nyttja ROT-avdraget som är 30 procent av arbetskostnaden för installationen. Skatteverkets schablon är att arbetskostnaden utgör 30 procent av investeringskostnaden, vilket gör att ROT-avdraget motsvarar 9 procent av den totala investeringskostnaden. Om du kan visa att arbetskostnaden utgör en större andel av investeringen kan du få ett högre avdrag än schablonens 9 procent.

Fr.o.m 20210101 gäller ett Grönt Avdrag för solceller, batterier, med mera.
15 % skattereduktion för solelsinstallationer och 50% för energilager och laddboxar.
Det Gröna Avdraget är det som tidigare bland annat kallats ”SolROT” och det ersätter det tidigare systemet med bidrag och ansökningar.

Hanteringen blir av samma typ som med ROT/RUT – det vill säga att avdraget sker direkt på faktura till kund och det avdragna beloppet betalas direkt från staten till installatören. 
Avdraget blir på 15 % för solelsinstallation och 50% för energilager och laddpunkter för elbil. Taket sätts på 50.000 kr i totalt avdrag per person och år och är
kopplat till person och inte fastighet.
Det Gröna avdraget gäller vid sidan av ROT/RUT men du kan
inte använda båda avdragen till samma projekt.

För företag är övergångsreglerna inte klara men tanken är att solcellsstödet som tidigare var 20 procent ska landa på 10 procent efter årsskiftet. Det kommer fortfarande in ansökningar till länsstyrelserna, trots att regeringen sagt att det var ansökningsstopp även för företag den 7 juli. Det är oklart hur dessa kommer att hanteras. 


Hur stor anläggning kan man installera?

Tre saker styr hur stor en anläggning kan bli: 

  • Den disponibla tak-/markytan 

  • Storlek på huvudsäkring 

  • Era önskemål och budget 

Ellagen begränsar hur stor anläggning man får ha innan man måste betala inmatningsavgift.
Håller man sig under 63A huvudsäkring, 43 kWp installerad effekt och förbrukar mer än vad man matar ut på elnätet slipper man den avgiften.
Mer info om detta finns på www.energimarknadsbyran.se/solceller 


Vilket elavtal ska jag teckna?

Det kan vara bra att vänta ett år efter installationen för att se hur mycket man säljer och köper – med den informationen kan det vara lättare att se vilket elavtal som blir mest lönsamt. 


Hur fungerar energilagring?

Batterier kan vara ett bra alternativ om man vill lagra en del av den överskottsenergin som produceras under dagen och använda den under kvällen/natten. T.ex kan en liten anläggning med ett batteri passa ypperligt till en sommarstuga för att driva kylskåp och några lampor. 
De flesta batterier lagrar energin i endast några timmar, eller max något dygn. Det går alltså inte att lagra energin från sommaren till vintern eller bli självförsörjande med ett batteri. 
  Det finns teknik och möjligheter att bli självförsörjande, men det är för närvarande väldigt dyrt att inte vara kopplad till elnätet. 


Kan man använda energin från ett batteri under strömavbrott?

Både ja och nej. De allra flesta batterier styrs genom invertern, och den kräver ström från elnätet för att fungera. Dock har Fronius nu kommit ut med en nödströmsfunktion som gör att man kan använda den lagrade energin i ett batteri under strömavbrott.


Är tillverkningen av solpaneler verkligen miljövänlig?

Den energi som går åt att producera panelerna ges tillbaka inom 3 år efter installation. Dina paneler ska hålla i 25 år och kommer därför ge tillbaka energin många gånger om. En solcellsanläggning är en fast installation, och det enda man kan komma att behöva att byta ut är växelriktaren, vilket gör solpaneler till en bra investering för både miljön och er. 

Nedan finns en kort film om du solceller fungerar och hur vi installerar dem!