delabglava ab 

Solcellsinstallationer

Solpaneler är idag det bästa och säkraste sättet att spara pengar och minska vår miljöpåverkan. 
De produkter vi erbjuder är från välkända, världsledande företag med omfattande produkt- och produktionsgaranti.
I våra offerter ingår detta:
  • Montage av stativ av moduler

  • Montage och inkoppling av moduler

  • Montage och inkoppling av inverter

  • Allt nödvändigt kablage

  • Assistans vid korrespondens med myndigheter/elbolag etc.

  • Hyra av ställning

  • Montering och nermontering av ställning

Vi utformar varje anläggning specifikt till varje enskild kund utifrån dess förutsättningar och behov.